De meeste tekstschrijvers en andere zelfstandige professionals beginnen als eenmanszaak. De nodige verzekeringen uitzoeken is voor de meeste mensen geen liefhebberij. Ik help je graag op weg.

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen: als je in gebreke blijft of schade veroorzaakt, kunnen bedrijven de schade op jou persoonlijk verhalen. Ze kunnen dus ook je privévermogen aanspreken. Zelfs het geld van je partner is niet veilig als je daar niets voor regelt. Er zijn verschillende verzekeringen die de schade kunnen beperken. Belangrijker nog is dat je nadenkt hoe je aanspraken kunt voorkomen en beperken.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Stel: je bent op weg naar een zakelijke bespreking. Je rijdt opeens in op een file en rijdt een deuk in de auto voor je. Dan valt de schade onder de verplichte WA-verzekering van je auto. Daarentegen dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren alleen de schade die jij als privépersoon aanricht. Dus als je zit te wachten bij de klant en met een onhandig gebaar een porseleinen vaas omgooit of koffie knoeit op de dure smartphone van de directeur, heb je daar niets aan. Hiervoor heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig. Die kost zo’n honderd euro per jaar. Je kunt een polis afsluiten via een tussenpersoon of – wel zo voordelig – rechtstreeks bij een verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheid
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan zaken en letsel aan mensen. Kosten die voortvloeien uit fouten in jouw diensten en producten vallen daar niet onder. Daarvoor zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.
Dit type verzekering is vooral gericht op beroepsgroepen die veel adviezen geven, zoals artsen, accountants en juridisch adviseurs. Je kunt de verzekering afsluiten via een tussenpersoon, ook op internet. De premie is pittig: denk aan bedragen boven de vijf- tot zeshonderd euro per jaar.
Het nut van deze verzekering neemt toe naarmate je meer advieswerk doet, grotere opdrachten hebt en er meer mensen in jouw opdracht werken. Overweeg je er één, informeer dan goed of het risico dat je wilt verzekeren onder de dekking valt. Je zult de eerste niet zijn die wordt verrast doordat het belangrijkste risico dat je wilt verzekeren, wordt uitgesloten!

Leveringsvoorwaarden
Je kunt je aansprakelijkheid beperken door leveringsvoorwaarden te hanteren. Daar staat bijvoorbeeld vaak in dat je alleen aansprakelijk bent voor schade als die het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook staat erin dat een eventuele schadevergoeding nooit hoger is dan het bedrag dat je in rekening hebt gebracht voor je diensten. Verder wordt de klant er nadrukkelijk op gewezen dat het zijn verantwoordelijkheid is om jouw werk te controleren. De opdrachtgever is dan zelf aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten.
Soms krijg je een opdracht alleen als je de leveringsvoorwaarden van de klant accepteert. Je eigen leveringsvoorwaarden gelden dan niet. De rijksoverheid hanteert bijvoorbeeld algemene voorwaarden (ARVODI). Die voorwaarden gaan uit van onbeperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat je als leverancier aansprakelijk gesteld kunt worden voor alle schade die hij lijdt door jouw fouten. Volgens die voorwaarden moet je je ook ‘adequaat verzekeren’ voor het risico van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en bovendien voor verlies van en schade aan bedrijfsinventaris. Dit biedt de opdrachtgever meer zekerheid dat eventuele schade ook werkelijk verhaald kan worden.

Gebruik je geen leveringsvoorwaarden of worden die ‘overruled’ door die van de opdrachtgever? Maak dan in elk geval afspraken over controlemomenten en leg die schriftelijk vast.

En verder?
Er zijn nog meer risico’s waar je je voor kunt verzekeren: denk aan brand en inbraak, rechtsbijstand en zakelijke reizen. Veel verzekeringsmaatschappijen bieden een pakket aan voor zelfstandigen met de meest gangbare verzekeringen. Dat is goedkoper dan die verzekeringen individueel afsluiten. Kijk wel kritisch of je ze echt nodig hebt. Als je belangrijkste bedrijfsmiddelen een laptop en een telefoon zijn en je zo weer nieuwe kunt kopen, is een inboedelverzekering misschien ‘overkill’. Wel doe je er goed aan na te denken hoe je je bestanden terugkrijgt als je laptop wordt gestolen of in vlammen opgaat. Een goede databackup is in veel gevallen belangrijker dan een verzekering!

Meer weten? Voor de Gids voor tekstschrijvers schreef ik ook een stuk over de aov. En je vindt daar nog veel meer nuttige info in van en voor zelfstandig tekstschrijvers. Doe er je voordeel mee!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *