De financiële sector publiceert veel, maar makkelijk leesbaar zijn de teksten vaak niet. En voor de risico’s van het product moet je doorgaans even speuren. De prospectus van de Vegetarische Slager is daarop een uitzondering. Zelden zo’n duidelijke uitleg gezien!

Wat de prospectus onderscheidt, is het heldere taalgebruik, de korte zinnen en de persoonlijke aanspreekvorm. Er wordt niet al te veel voorkennis verondersteld. Zo ‘ontbeent’ het vegetarische slagersbedrijf bijvoorbeeld het begrip obligatie:

U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug. Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terug betalen. Wij betalen u ook rente. Deze lening heet een obligatie.
De risico’s worden stuk voor stuk gefileerd:
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Bijvoorbeeld wanneer wij failliet gaan. Wij kunnen u de lening dan niet meer terugbetalen. Ook krijgt u dan geen rente meer betaald.
De stijl is zo eenvoudig, dat de tekst hier en daar bijna kinderlijk aandoet. Maar is dat erg?

Wij verkopen vleesvervangers onder het merk de Vegetarische Slager. Het kan zijn dat er nieuwe producten op de markt komen van andere producenten. Hierdoor kan het zijn dat wij minder van onze vleesvervangers verkopen. Of dat wij helemaal niets meer kunnen verkopen. Dan krijgen wij ook geen geld meer om u terug te betalen. Of om u rente te betalen.
Jammer van de dubbele formulering ‘het kan zijn’ en ‘kan het zijn’. Maar opnieuw: glashelder.

Bij sommige onderdelen ga je je bijna afvragen of ze wel obligaties willen slijten. Geen consument die kan zeggen dat hij niet gewaarschuwd is:

Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze obligaties beter niet kopen.
Bijvoorbeeld:
– U heeft geen ervaring met beleggen.
– U begrijpt niet wat wij doen.
– U begrijpt niet hoe onze obligaties werken.
– U kunt het zich niet veroorloven om geld te verliezen.
– U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
– U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.
– U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 7 jaar missen.
– U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

Het valt op dat de stijl in de prospectus niet helemaal gelijkluidend is. Hier en daar riekt de taal weer naar het standaard financiële repertoire:
Obligaties kennen een relatief hoog vast rentepercentage door het hogere risicoprofiel van de obligatie. De marktrente kan variëren, maar niemand kan de ontwikkeling van de marktrente voorspellen. Wanneer de marktrente binnen de looptijd van de obligatie hoger zou worden dan de afgesproken rente voor de obligatie, zal dat de tussentijdse handelswaarde van de obligatie negatief kunnen beïnvloeden.

Over de verhandelbaarheid zegt het bedrijf:
Uw obligaties staan op de beleggingsrekening bij de Stichting NPEX Bewaarbedrijf. U kunt deze obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX. Bijvoorbeeld naar een rekening bij een bank. Wilt u niet meer beleggen via de beleggingsrekening? En loopt de lening nog niet af? Dan moet u de obligaties verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Als de prijs van de obligatie is gedaald, dan krijgt u dus minder terug. Maar het kan ook zijn dat niemand uw obligaties wil kopen. Op het moment dat u wilt verkopen.

Lelijk, die onvolledige zin aan het eind. Maar opnieuw: heel duidelijk!

De uitleg van het begrip ‘achtergestelde lening’ is een goed begin. Met kortere zinnen en meer verwijswoorden wordt de tekst makkelijker leesbaar:

Op dit moment zijn de obligaties niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen aangezien er geen andere leningen zijn aangegaan anders dan die met de aandeelhouders. (…) Leningen die in de toekomst worden afgesloten kunnen in rang voor deze obligatie komen waardoor de obligatie op dat moment achtergesteld is aan die leningen. Achtergesteld heeft met name consequenties als de zaken niet goed gaan. Gaan wij failliet, hebben wij (voorlopig) uitstel van betaling (surseance van betaling) aangevraagd, of worden wij ontbonden? Dan betalen wij eerst die anderen die niet achtergesteld zijn. U krijgt het geld dat u aan ons leent en de rente pas betaald als die anderen zonder achterstelling zijn betaald. De leningen aan de aandeelhouders zijn achtergesteld aan de obligatie en zijn lager in rang.
Maar ook hier geldt: het is duidelijk wat het risico is. Al met al: prima gedaan!

Kortom: complimenten voor de Vegetarische Slager.

Waar ik als Neerlandica moeite mee heb, is de malle spelling voor de producten, zoals ‘kipstuckjes op sojabasis, gehacktballen, rauw gehackt, rul gehackt, tonyn en speckjes, zowel op sojabasis als op groentebasis’. Waarom niet ‘vegetarische gehaktballen” of desnoods ‘groenteballen’ of een fantasienaam? Daar is wat leukers en aansprekenders van te maken. Het filmpje met de uitleg van naamswijzigingen is dan wel weer knap gedaan. Vermakelijk!

Meer over de obligatielening

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *